Materiały elektroniczne

Z przyczyn technicznych od paru dni nie są dostępne niektóre materiały z działów Szkolenia i ArchiLegis, za co najmocniej przepraszamy. Do końca tygodnia problem zostanie zlikwidowany, o czym poinformujemy osobną wiadomością. Dziękujemy za wyrozumiałość.

 
ArchiLegis #16

16. numer newslettera legislacyjnego dostępny jest tutaj.

 
ERRATA do ArchiLegis #15

Sprostowanie informacji zamieszczonych we wstępie do ArchiLegis # 15 dotyczących ustawy Prawo budowlane: tutaj.

 
ArchiLegis #15

Zachęcamy do zapoznania się z piętnastym numerem newslettera ArchiLegis: tutaj.

 
ArchiLegis #14

8 lipca rozesłany został 14. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis - zobacz.

 
ArchiLegis #13

Zapraszamy do lektury 13 numeru newslettera legislacyjnego ArchiLegis, w którym znalazły się ujednolicone przez naszą Komisję ds. Legislacji materiały odnoszące się do następujących aktów prawnych:
– rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. W sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001r. nr 38, poz. 454) 
– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013r. poz. 907) – czytaj

 
ArchiLegis #12

Zapraszamy do lektury 12. numeru newslettera ArchiLegis – tutaj.

 
Broszura na spotkanie z klientem

Dzięki uprzejmości naszego Kolegi Grzegorza Lechowicza (MPOIA), prezentujemy praktyczną broszurkę – ankietę, która na teoretycznym modelu analizy zlecenia na projekt domu jednorodzinnego – przedstawia zagadnienia niezbędne do przedyskutowania z Klientem w celu otrzymania od niego informacji o rozwiązaniach materiałowych i instalacyjnych przyszłego projektu. Więcej.

 
Projektowanie bez barier

Zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym "Przyjazna łazienka" prezentującym w przystępny sposób zasady projektowania łazienek dla osób z dysfunkcjami ruchowymi. Tutaj.

 
Filmy o architekturze

Zapraszamy do nowego działu Warsztatu Architekta – Filmy o architekturze. Tutaj.

 
ArchiLegis #11

4 grudnia rozesłany został 11. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis, z tekstami jednolitymi:

  • ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013.1232)
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012.647 z późn. zm.)
  • ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235).
Pełny numer – TUTAJ.

 
ArchiLegis #10

10. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis – TUTAJ.

 
Opublikowano tezy do Kodeksu Budowlanego

Na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zamieszczone zostały tezy do nowego Kodeksu Budowlanego

Więcej…
 
ArchiLegis #9: Stanowisko Konwentu Izby Architektów RP

Zapraszamy do zapoznania się z 9. numerem newslettera ArchiLegis prezentującego Stanowisko Konwentu Izby Architektów RP – tutaj.


Więcej…
 
ArchiLegis #8

15 października rozesłany został newsletter legislacyjny ArchiLegis #8 z tekstem ujednoliconym rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zachęcamy do lektury – tutaj.

 
„Przystanek Architektura”

30 września 2013 r. przed Panią notariusz Małgorzatą Król został podpisany akt notarialny przekazania przez Miasto Łódź Izbie Architektów RP na własność dawnego dworca tramwajowego przy ul. Północnej.

Więcej…
 
ArchiLegis #7

9 września ukazał się 7. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis, a w nim tekst ujednolicony rozporządzenia MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Więcej

 
Z:A_03/2013

Nowy numer magazynu Zawód:Architekt jest już dostępny do pobrania – tutaj.

Więcej…
 
Szkolenie KRIA: podstawy geologii i geotechniki

12, 17, 18 i 19 września odbędą się szkolenia „Podstawy geologii i geotechniki dla architektów oraz zmiany w prawie” organizowane w ramach systemu szkoleń KRIA.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3