Z przyczyn technicznych od paru dni nie s dostpne niektre materiay z dziaw Szkolenia i ArchiLegis, za co najmocniej przepraszamy. Do koca tygodnia problem zostanie zlikwidowany, o czym poinformujemy osobn wiadomoci. Dzikujemy za wyrozumiao.

 
ArchiLegis #16

16. numer newslettera legislacyjnego dostpny jest tutaj.

 
ERRATA do ArchiLegis #15

Sprostowanie informacji zamieszczonych we wstpie do ArchiLegis # 15 dotyczcych ustawy Prawo budowlane: tutaj.

 
ArchiLegis #15

Zachcamy do zapoznania si z pitnastym numerem newslettera ArchiLegis: tutaj.

 
ArchiLegis #14

8 lipca rozesany zosta 14. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis - zobacz.

 
ArchiLegis #13

Zapraszamy do lektury 13 numeru newslettera legislacyjnego ArchiLegis, w ktrym znalazy si ujednolicone przez nasz Komisj ds. Legislacji materiay odnoszce si do nastpujcych aktw prawnych:
? rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. W sprawie ewidencji gruntw i budynkw (Dz.U. 2001r. nr 38, poz. 454) 
? ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamwie publicznych (tj. Dz. U. 2013r. poz. 907) ? czytaj

 
ArchiLegis #12

Zapraszamy do lektury 12. numeru newslettera ArchiLegis ? tutaj.

 
Broszura na spotkanie z klientem

Dziki uprzejmoci naszego Kolegi Grzegorza Lechowicza (MPOIA), prezentujemy praktyczn broszurk ? ankiet, ktra na teoretycznym modelu analizy zlecenia na projekt domu jednorodzinnego ? przedstawia zagadnienia niezbdne do przedyskutowania z Klientem w celu otrzymania od niego informacji o rozwizaniach materiaowych i instalacyjnych przyszego projektu. Wicej.

 
Projektowanie bez barier

Zachcamy do zapoznania si z filmem instruktaowym "Przyjazna azienka" prezentujcym w przystpny sposb zasady projektowania azienek dla osb z dysfunkcjami ruchowymi. Tutaj.

 
Filmy o architekturze

Zapraszamy do nowego dziau Warsztatu Architekta ? Filmy o architekturze. Tutaj.

 
ArchiLegis #11

4 grudnia rozesany zosta 11. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis, z tekstami jednolitymi:

  • ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. 2013.1232)
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012.647 z pn. zm.)
  • ustawy z dn. 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz.U. 2013.1235).
Peny numer ? TUTAJ.

 
ArchiLegis #10

10. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis ? TUTAJ.

 
Opublikowano tezy do Kodeksu Budowlanego

Na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zamieszczone zostay tezy do nowego Kodeksu Budowlanego

Więcej…
 

Zapraszamy do zapoznania si z 9. numerem newslettera ArchiLegis prezentujcego Stanowisko Konwentu Izby Architektw RP ? tutaj.


Więcej…
 
ArchiLegis #8

15 padziernika rozesany zosta newsletter legislacyjny ArchiLegis #8 z tekstem ujednoliconym rozporzdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkw technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. Zachcamy do lektury ? tutaj.

 
?Przystanek Architektura?

30 wrzenia 2013 r. przed Pani notariusz Magorzat Krl zosta podpisany akt notarialny przekazania przez Miasto d Izbie Architektw RP na wasno dawnego dworca tramwajowego przy ul. Pnocnej.

Więcej…
 
ArchiLegis #7

9 wrzenia ukaza si 7. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis, a w nim tekst ujednolicony rozporzdzenia MTBiGM w sprawie szczegowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wicej

 
Z:A_03/2013

Nowy numer magazynu Zawd:Architekt jest ju dostpny do pobrania ? tutaj.

Więcej…
 
Szkolenie KRIA: podstawy geologii i geotechniki

12, 17, 18 i 19 wrzenia odbd si szkolenia ?Podstawy geologii i geotechniki dla architektw oraz zmiany w prawie? organizowane w ramach systemu szkole KRIA.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3